כדאיות מימוש האופציות

כל אופציה מאפשרת לנו לבצע 'עיסקה' במועד פקית האופציה. באופציות Call העיסקה היא לקנות את מדד המעו"ף במחיר המימוש (שנקבע מראש) ולמכור אותו במחיר השוק, שהוא מחיר נכס הבסיס (יוסבר בהמשך). באופציות מסוג Put העיסקה היא לקנות את מדד המעו"ף במחיר השוק ולמכור אותו (במועד מימוש האופציה) במחיר המימוש.
אנו נבצע את העיסקאות הנ"ל רק אם נוכל לקנות בזול ולמכור ביוקר.

כדאיות ביצוע העיקה מושפעת משני נתונים בלבד :
1. מחיר נכס הבסיס.
2. מחיר המימוש.
דוגמא – בחישובי הרווח בדוגמאות שלהלן מתקיימת התעלומות ממחיר הקניה של האופציה. כדי לקבל את הרווח נטו יש להפחית מהרווח, המתקבל בחישובים להלן, את המחיר ששילמנו עבור קניית האופציה.

1. אופציית Call
בידינו אופצייה C360May והמדד בסוף מאי הגיע ל 380 נקודות. במצב זה כדאי לנו לממש את האופציה. הרווח שלנו יהיה 2000 שקלים. כפי שמתקבל מהחישוב הבא :

מחיר נכס הבסיס (מחיר המכירה) 38,000 (שהוא כזכור, מדד המעוף * 100 שקלים)
ממחיר זה נפחית את מחיר המימוש (מחיר הקניה) 36000 שקלים (מדד המימוש * 100 שקלים) כך שהרווח הוא 2000 שקלים.

2. אופצית Put
בידנו אופציית P370May והמדד בסוף מאי הגיע ל 360 נקודות. גם במקרה זה כדאי לנו לממש את האופציה. הרווח שלנו יהיה 1000 שקלים כפי שמתקבל מהחישוב הבא :
מחיר המימוש (מחיר מכירה) 37000 שקלים (מדד המימוש * 100 שקלים) פחות מחיר נכס הבסיס (מחיר הקניה) 36,000 (מדד המעוף * 100 שקלים) כך שהרווח העומד בידנו הוא 1000 שקלים.

פוסט זה פורסם בקטגוריה מכשירים עתידיים ופיננסים (מעו"ף). אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.